Столичният кмет въвежда нови мерки и за пазарите в София

Столичният кмет въвежда нови мерки и за пазарите в София


Кметът на София Йорданка Фандъкова е подписала заповед за въвеждането на нови мерки за работата на пазарите и тържищата с цел да се ограничи разпространението на COVID-19. 

Според текста сред тях е създаването на организация, която да осигури физическа дистанция от най-малко 1.5 м, и на дезинфектант и предпазни средства – ръкавици, маска, шлем на работещите там. 

Изисква се дезинфектантите да бъдат поставени и на входовете на пазарите, а освен това ще бъде създадена и организация за контрол по отношение броя на влизащите лица „с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция“. 

„По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция“, пише в заповедта.

Изпълнителните директори на общинските търговски дружества, управляващи пазари, ще трябва на края на месеца да предоставят доклад по изпълнението на тази заповед на зам.-кмета на направление „Финанси и здравеопазване“ Дончо Барбалов.

Още по темата