Служебният кабинет с оферта за безплатни чадъри и шезлонги

Служебният кабинет с оферта за безплатни чадъри и шезлонги

Служебният Министерски съвет прие Решение за отправяне на предложение до концесионерите на морски плажове за намаляване за Летен сезон-2021 г. на размера на единичните цени на плажните принадлежности – чадъри и шезлонги, съобщи пресслужбата на кабинета.
В качеството си на концедент по договорите за концесия на морски плажове, Министерският съвет ще отправи предложение до концесионерите за намаляване на размера на цените на предлаганите от тях чадъри и шезлонги спрямо максималните цени по договор, а в случай че такива не са определени – спрямо предлаганите цени през 2019 г., съобразно което намаление се предлага намаляване на размера на концесионното им възнаграждение или плащане.
За целта концесионерите, желаещи да приемат предложението, следва да поемат задължение да намалят цените на плажните принадлежности в диапазон от 50 до 100 процента, вследствие на което концесионното им възнаграждение или плащане ще бъде намалено с процент, равен на изложения от тях в изрично уведомление до министъра на туризма. Изменението на съответния концесионен договор се оформя чрез сключване на допълнително споразумение с министъра на туризма, в срок до 10 дни от получаване на уведомлението.
Намаляването на концесионното възнаграждение или плащане, извършено в съответствие с намалението на цените на плажните принадлежности, ще се прилага само ако за периода от сключване на допълнително споразумение за изменение на концесионния договор до 1 октомври 2021 г. концесионерът е предоставял чадъри и шезлонги на цени, които са не по-високи от определените с допълнителното споразумение и в случай, че за неизпълнение на това условие няма установен ред в концесионния договор или в допълнително споразумение, се посочва в прессъобщението.
Намаленият размер на концесионно възнаграждение или плащане за 2021г. следва да бъде заплатен от съответния концесионер в срок до 30 ноември 2021 г./Новините БГ

Още по темата