Пак разнобой на сесията в Карлово/ВИДЕО/

Пак разнобой на сесията в Карлово/ВИДЕО/

С декларация от ВМРО започна редовната сесия на ОбС Карлово. Старейшината от групата на войводите Бочо Бочев прочете становище, в което упрекват доскорошния си съпартиец Димитър Шивиков. Припомняме, че Шивиков напусна групата на ВМРО и стана независим съветник. В декларацията войводите заявяват, че твърденията на сегашния им опонент, че заради него са вкарали четирима съветника, са лъжа, казват, че той често не се явява на заседания и понякога и на сесии.
След това от името на общинските съветници от Обединени за нашата община, ГЕРБ и НФСБ, кмета Кабаиванов, двмата му заместники Антон Минев и Николай Цветков, секретарят Стефан Стефанов беше връчена сумата от 1150 за възстановяване на дома на жената, чийто дом изгоря в Каравелово.
Пререкания между управляващи и опозиция имаше и днес. Червените попитаха за изграждането на автогарата. Относно финансите, отделени за изграждането на автогарата, зам.- кметът Антон Минев представи подробно сумите за всяко едно съоръжение, което е било закупено. Председателят на социалистите Манол Манолов коментира, че от Общинския съвет са гласувани 30 000 лв, а всъщност сумата възлиза на над 150 хиляди лева.
Той попита на какво основание са направени разходите предвид, че няма актуализация на бюджета. “Кметовете, които са управлявали, са имали право да поискат да бъдат извадени от активите на държавни дружества, определени сгради и терени. Така е пропуснато щампата да стане общинска, така е пропуснато и общината да си вземе автогарата”, каза като контрааргумент кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов.
Червените засегнаха и проблема с шахтите и речните корита, които се препълват и преливат по време на интензивните дъждове. Те зададоха въпроси относно финансирането на тази дейност – колко средства са отпуснати и усвоени от населените места. На въпросите кметът Кабаиванов посочи, че отпуснатите средства са в размер на 69 300 лв. и за всяко населено място се прави описание на участъка за почистване и на база на тези данни се определят средствата, които ще бъдат отпуснати за съответното населено място.
Общинските съветниците приеха предложението на кмета да бъдат открити два нови социални центъра – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост. Те ще са с капацитет до 15 човека и ще се намират в град Карлово на ул. „Гурко Мархолев“. Непосредствената им близост до МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ще позволи към услугите, които ще се предлагат на лицата настанени там, да бъде и медицинско обслужване от болницата, което да осигурява допълнителни приходи към нейния бюджет.
Друго важно решение, взето на днешното заседание е прекратяване на членството на община Карлово в „Местна инициативна група – Карлово“. Предложението бе направено в резултат на липсата на дейност в продължение на 9 години на МИГ – Карлово. Пред ПБ Новинар казуса коментира и кметът на Калофер, който е председател на МИГ Карлово. Споредн него самият МИГ няма вина за това, че до момента няма нито един спечелен проект и обвиняваместната власт за това. Оббщшината обаче няма влияние над МИГ, тъй като инициативната група е самостоятелен орган и местната власт би могла да кандидатства с проекти там. Въпреки това Румен Стоянов твърди, че има лично отношение ъм него от страна на общинското управление.
Общинският съвет прие Годишните финансови отчети и Докладите за дейността на: МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД, „МЦ – 1 Карлово“ ЕООД и „Общински стол“ ЕООД. Бяха приети още Отчетите и докладите за дейността на читалищата в община Карлово за 2019 г.
Съветниците дадоха съгласие за осигуряване на допълнителни средства за борба с пандемията COVID – 19, каквито са предвидени с промени в Закона за здравето, които ще се осигурят от отчисленията, събирани по Закона за управление на отпадъците. Сумата ще бъде изразходвана за осигуряване на материали за дезинфекция на места за обществено ползване, закупуване на многофункционална техника, която ще се използва за дезинфекция и миене на улиците и нови пръскачки за дезинфекция.
След решение на Общинския съвет, община Карлово ще кандидатства по целева програма за осигуряване на субсидия за закупуване на лаптопи и компютри за децата, настанени в социални заведения на територията на общината. Така ще се даде възможност на тези деца да бъдат включени в дистанционната форма на обучение.
Останалите точки от дневния ред бяха свързани с актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.Заседанието на Общински съвет Карлово се проведе при стриктно спазване на действащите в момента противоепидемични мерки.Всички решения от заседанието ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на община Карлово в законоустановения срок.

Още по темата