НЗОК ще може да възлага IT дейности на различни изпълнители

НЗОК ще може да възлага IT дейности на различни изпълнители


Министерският съвет прие решение за изключването на Националната здравноосигурителна каса от списъка на административните органи, които при изпълнение на дейности по системна интеграция ги възлагат на Националния системен интегратор „Информационно обслужване“ АД.

По този начин дейността на НЗОК няма да бъде утежнявана допълнително и предвид динамиката на процесите и специфичния характер на обществените отношения ще има възможност да възлага дейности в областта на информационните и комуникационни технологии и на други изпълнители.

Още по темата