Нова процедура ще подкрепи МСП със средства по REACT-EU

Нова процедура ще подкрепи МСП със средства по REACT-EU


В рамките на средствата от първия транш, които се очакват по линия на Инициативата на ЕК (REACT-EU), по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е предвидено през първата половина на 2021 г. да бъдат обявени процедури за хоризонтална подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 под формата на оборотен капитал на малки и средни предприятия  на стойност 211 379 100 лева.

За целта е подготвено изменение на оперативната програма, което е предварително съгласувано с Европейската комисия, съобщиха от икономическото министерство.

Първата такава процедура, която ще бъде изпълнявана със средства по REACT-EU, е процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200  лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.30 ч. на 15 март.

Според последните публични данни от икономическото министерство, към 26 февруари са подадени общо 3247 проектни предложения по процедурата на обща стойност на подадените проектни предложения 162 350 000 лева.

За останалата част от средствата по REACT-EU в размер на 133 млн. лв. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е в процес на подготовка на нова процедура за подкрепа на малки и средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Още по темата