МИГ Хисаря търси изпълнителен директор

МИГ Хисаря търси изпълнителен директор

МИГ Хисаря обяви свободно работно място за изпълнителен директор, след като досегашният Лазар Лазаров напусна и постът вече е свободен. Ето и изискванията:
ОБЯВА:
ОТНОСНО: Свободно работно място – Изпълнителен директор на МИГ Хисаря
Изисквания: завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; професионален стаж най-малко 5 години; управленски опит най-малко две години; опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори, и наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР.
Правомощията на изпълнителния директор се определят в устава на МИГ. Изпълнителният директор ще осъществява оперативното управление на Сдружението и ще се отчита пред УС. Съгласно устава, изпълнителния директор: организира и отговаря за изпълнението на решенията на Управителния съвет; ръководи и координира дейността на помощните органи на Сдружението; ръководи и координира дейността на персонала на Сдружението и наетите външни лица; съхранява архивите и организира деловодната дейност на Сдружението; осигурява организационно – техническото обслужване на дейността на органите на Сдружението; организира изготвянето на годишния план и разпределението на средствата за изпълнение на дейностите и разходите за управление и за придобиване на умения и постигане на обществена активност във връзка с прилагането на Стратегията за ВОМР и ги представя на Управителния съвет; подготвя и свиква заседанията на Комисията за избор на проекти; изготвя годишния доклад за прилагане на СВОМР.
Вид на договора: трудов със срок до 30.09.2023 г.
Изпитателен срок: 6 месецаТрудово възнаграждение: 2500 лв.Задължителни документи:
1. Заявление2. Автобиография3. Диплома за висше образование – копие4. Трудова книжка –копие5. Други документи доказващи опит в изпълнение на подхода ЛИДЕР6. Документи доказващи опит в реализирането на проекти
Документи се подават на имейл [email protected] и в офиса на Сдружение ”МИГ Хисаря”.Работното място е свободно, считано от 23.07.2020 г.Срок на обявата до 22.08.2020 г.Телефон за връзка и информация: 0884 59 10 13, 0886 133 106

Още по темата