Излезе новият черен списък: 21 лица, свързани с Пеевски, Божков и Илко Желязков

Излезе новият черен списък: 21 лица, свързани с Пеевски, Божков и Илко Желязков

Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.

По закона Магнитски бяха санкционирани българските олигарси Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков, зам.-председател на на бюрото за контрол на СРС-тата.

В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.

1 АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

2 АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ТУМПАРОВ

3 АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

4 АЛЕКСАНДЪР СТАНИСЛАВОВ АНГЕЛОВ

5 БОРИС ЛУКОВ БЕКЯРОВ

6 БОЯН СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ

7 ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ

8 ДИМИТЪР ДЕНЧЕВ ГАНЕВ

9 ДОРА ХРИСТОВА СПАСОВА

10 ЖАНА СЛАВЧЕВА КАНЕЛОВА

11 ИВАНКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

12 ИРЕНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА

13 МИЛЕН ИВАНОВ СТАМАТОВ 

14 МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ

15 ПЕПА ВЕСЕЛИНОВА ГРОЗДЕВА-МИХОВА

16 ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ

17 ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ 

18 СТЕФАН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ 

19 ТАТЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА 

20 ЦВЕТОМИР СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ 

21 ЯНКО ТОДОРОВ РАДЕНКОВ

Източник: Offnews.bg

Още по темата