Изискайте независим финансов анализ на концесията на Летище

Изискайте независим финансов анализ на концесията на Летище


Съпредседателят на „Демократична България“ Христо Иванов отправи искане към Европейската комисия във връзка с предварителното становище на Комисията относно измененията в Договора за концесия на летище София.

В искането си до Генерална дирекция „Конкуренция“: Пазари и дела V: транспорт, пощенски и други услуги“ Христо Иванов излага опасенията си, че предварителното становище на Комисията е било базирано на непълната информация, предоставена от българското правителство относно измененията в концесионния договор. Иванов отбелязва и обстоятелството, че съществува осезаема и необяснима разлика в отношението на държавата към оператора на други две български летища (Варна и Бургас), получили отсрочка от 1 година за концесионните си такси, сравнено с 10-те години, предвидени за Летище София.

„Всички тези обстоятелства пораждат сериозни опасения дали изискванията на правилата за конкуренция на ЕС са спазени в случая с измененията в договора за концесията на Летище София. Затова се обръщаме с любезно настояване службите на Комисията да предприемат обстоен преглед на случая, включително, но не само, като изискат финансов анализ и сравнение с решението за другите две български летища, направен от независим финансов консултант.“ – се казва в писмото на Иванов до Европейската комисия.

Още по темата