Фирмите получават още 211,3 млн. лева за справяне с пандемията

Фирмите получават още 211,3 млн. лева за справяне с пандемията

Допълнителни 211 379 100 лв. ще бъдат насочени към малките и средни предприятия (МСП), засегнати от пандемията COVID-19, съобщи пресслужбата на Министерски съвет (МС). Това реши на заседанието си правителството, което одобри проект за изменение на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.
Освен това МС даде съгласие Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ над определения бюджет на оперативната програма. Така УО на ОПИК ще може да стартира нови мерки за подкрепа на МСП, насочени към осигуряване на оборотен капитал за предприятията, засегнати от пандемията COVID- 19.
Целта на подкрепата е да се подпомогнат МСП да оцелеят и да възстановят своята дейност във все още несигурната икономическа обстановка чрез предоставяне на подкрепа под формата на оборотен капитал. Одобреното наддоговаряне ще има временен характер, като наддоговорените средства ще бъдат възстановени от предстоящо допълнително финансиране от механизма REACT-EU за ОПИК за 2021 г./Вестник Монитор

Още по темата