Финансовата каша в Сопот е пълна!/КОМЕНТАР/

Финансовата каша в Сопот е пълна!/КОМЕНТАР/

Във връзка със скандала, който експлоадира на заседание на ОбС Сопот миналия ден заради предложените от кмета Деян Дойнов да увеличи на данъците, ПБ Новинар публикува коментар на редактора, с който припомняме от къде, как и защо започна финансовата агония на местната власт.
През 2018 година приключи финансова инспекция на община Сопот от АДФИ. За констатираните нарушения бяха съставени и връчени 14 акта на длъжностните лица, за което Подбалкански Новинар уведоми своите читатели и зрители.
Финансовата инспекция беше относно проверка за законосъобразност за поемането и обслужването на временни безлихвени заеми, предоставени от Министерство на финансите, в т. ч и тяхното целево изразходване
В доклада бяха констатирани серия от нарушения и пропуски, които показват пълна липса на финансова дисциплина и некомпетентност при управленията на публични средства, като основните бяха:
1. Липса на разходооправдателни документи за изразходването на парите
2. Изразходвани НЕЦЕЛЕВО заеми , съгласно решенията на общински Съвет
Въпреки това още в началото на 2-рия си мандат кмета на общината внася докладна за нов краткосрочен заем в размер на 500 000 лв., който малко след това се превръща в дългосрочен поради невъзможността общината да си плаща месечните погасителни вноски. Как са изразходени няма никаква яснота. На Общински съвет не са предоставени документи от които да е видно правилното разходване на средства, но за сметка на това ръководство общината продължава да твърди, че няма финансови проблеми. Но същевременно е вкарана нова докладна за безлихвен заем в размер на 800 000,00 лв. от Министерство на финансите, което доказва, че община Сопот все пак има финансови проблеми. Следва и решение на Общински съвет – Сопот.
Определено общината се развива динамично и то единствено и определено в усвояването на заеми.Естествено следва отказ от Министерство на финансите за безлихвен заем, като се обръща специално внимание към подобряване на финансовото управление на разходите. Публикуваме и отказа на ресорния министър Владислав Горанов за нов заем, искан от местната власт.
Светът е застинал и в потрес от пандемията, но в Постоянните комисии на Общинския съвет Сопот върви обсъждането на поредното предложение на кмета на общината за увеличаване на местните данъци, вместо да бъде облекчен бизнесът и гражданите.
Нека да припомни, че сегашното тежко финансово положение е породено от това, че през 2018 год. общината сключи пагубно тристранно споразумение с Управляващият орган на ОП Околна среда и Министерство на финансите да възстанови сума в размер на 3 599 859, 99 лева.
Две години по-късно пред Старозагорският административен съд през май 2020 година община Сопот е декларирала, че неможе да изпълни подписаното от нея споразумение и не е извършвала погашения и не е платила задълженията, направени през 2016 година от тях.
Колко още заема и в какъв размер ще са нужни на община Сопот, за да си решат финансовите проблеми, предстои да видим. До тогава обаче я камилата, я камиларя, възмущават се жители на Сопот и недоумяват кашата, в която са вкарани и заемите, които постоянно се теглят, а ще се плащат от техните данъци.

Още по темата