Дългът на България достигна 24.29 млрд. лева или 20.7% от БВП

Дългът на България достигна 24.29 млрд. лева или 20.7% от БВП


Държавният дълг на България достига 24.295 млрд. лева. в края на август, показват актуалните данни на Министерството на финансите. 

Вътрешните задължения са 5.986 млрд. лева, а външните 18.309 млрд. лева.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 20,7 %, като делът на вътрешния дълг е 5,1 %, а на външния дълг – 15,6 %.  В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 24,6 %, а външните – от 75,4 процента, уточнява министерството. 

Тази сметка обаче не включва новоемитирания външен дълг в размер на 5 млрд. лв. чрез продажба на еврооблигации на международните пазари. Процедурата бе приключена от министъра на финансите Кирил Ананиев в средата на септември. 

По пласираните 10-годишни ценни книжа постигната доходност е 0.389%, а по облигациите с матуритет от 30 г. – 1.476%. Общият размер на двата транша е 5 млрд. лева или 2.5 млрд. евро.

За сравнение при последните две продажби на облигации на международните пазари – през 2015 и 2016 г., бе постигната доходност в размер на 0.72% и 0.94% съответно. По този начин в рамките на две правителства с мандат на ГЕРБ външният дълг се увеличи с около 15 млрд. лева.

Според базовия проспект на емисията средствата ще се използват за увеличаване на фискалния резерв. Част от средствата ще послужат за финансиране на планирания бюджетен дефицит в края на годината, а друга – за изплащане на задължения и преодоляване на последиците от Covid-19.

Министерството на финансите очаква към септември 2020 г. да отчете  положително салдо по консолидираната фискална програма в размер на 890 млн. лева. Данните на министерството показват, че излишъкът  в бюджета се топи, тъй като преди месец бе 1.6 млрд. лева.

Според Кирил Ананиев и колегите му това се дължи на по-високите инвестиционни разходи, свързани с инфраструктурни проекти, на плащанията  по мярка 60/40 и други.

Размерът на фискалния резерв към 31.08.2020 г. е 9.47 млрд. лева.

 

Още по темата