Дълга сесия и интересни решения в Хисаря/ВИДЕО/

Дълга сесия и интересни решения в Хисаря/ВИДЕО/

Важни решения гласуваха вчера старейшините на редовната сесия на ОбС Хисаря. От присъстващите 16 съветника, 16 пуснаха тайно бюлетина „За“ на музикалния педагог Иван Димов да бъде присъден почетният знак на община Хисаря. Иван Димов от години създава славеите на Хисаря, работи и обучава талантливи деца, които са спечелили редица национални и международни конкурси.
След поредица спорове местният парламент отказа да продаде баня „Банчето“ в Миромир. На сесията се яви представител на инвеститора от хотел „Хисар“. Николай Крушовски обясни, че инвеститорът има намерение да построи голямо голф игрище и поема ангажимент да ремонтира и отвори затворената и емблематична за Миромир баня. Крушовски подчерта, че Банчето ще работи като баня и дще радва местните жители. До решение за продажба обаче така и не се стигна, тъй като на сесията липсваше мнението на хората от Миромир, а за това настояха част от съветниците.
Друга важна точка, която гласуваха е на талантливите деца на община Хисаря да бъде дадена парична стипендия в размер на една минимална работна заплата.
ОбС Хисаря даде съгласие Община Хисаря да кандидатства по Марка 9 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ от Стратегията на МИГ Хисаря.
Местният парламент реши още да одобри Кандидатстване на община Хисаря по Мярка 10 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Хисаря“. Приоритетна ос: Достъп до заетост на икономически неактивни и безрааботни лица по Програма за Развитие на човешките ресурси.
Беше приета и утвърдена училищната мрежа и бяха утвърдени паралелките под норматив и маломерните паралелки в училищата на Община Хисаря за учебната 2020-2021 г.

Още по темата