Предлагат промени в закона за пристанищата

Предлагат промени в закона за пристанищата

Кабинетът ще предложи на Народното събрание промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на България. Това бе решено на днешното правителствено заседание. 

Главната цел на промените е да бъдат въведени в българското законодателство мерки за прилагане на регламент на Европейския парламент за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата, включени в основната трансевропейска транспортна мрежа. С промените се предлага премахване на разделението на пристанищата за обществен транспорт на такива с национално и такива с регионално значение.

Също така се въвежда нова система на пристанищните такси и намаляване на случаите, в които се събира акваториална такса. По този начин съществуващите държавни и частни пристанища за обществен транспорт в района на Бургас се обединяват в едно пристанище Бургас с държавни частни терминали. Същото се прилага и при съществуващите държавни и частни пристанища за обществен транспорт в района на Варна. За управителен орган на пристанищата Варна и Бургас се определя Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, а за компетентен орган по смисъла на регламента – Изпълнителна агенция „Морска администрация“. 

Промените предвиждат да се намали съществуващата административна тежест върху юридическите лица и гражданите. С други промени се предлага се законова уредба на лодкостоянките като специализирани пристанищни обекти за обслужване на малките риболовни кораби е дължина до 12 метра, които извършват дребномащабен крайбрежен риболов. 

Още по темата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *