Полиция и власт със засилен контрол за празниците

Полиция и власт със засилен контрол за празниците

Служителите от ОДМВР –Пловдив продължават да осъществяват активен контрол за стриктно спазване на противоепидемичните мерки, предписани в заповедите на министъра на здравеопазването
Осъществяват се ежедневни проверки за спазването на задължителната домашна карантина, разпоредена от здравните власти. От дирекцията призовават жителите на областта, завърнали се от чужбина, да не нарушават карантината, за да не попаднат под наказателно преследване по чл. 355, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс.
Служители от сектор „Икономическа полиция“ при областната дирекция съвместно с представители на РЗИ, Инспекцията по труда, Областно управление по безопасност на храните, НАП и Комисията за защита на потребителите, извършват проверки на търговските обекти и аптеките в областта. Към момента няма констатирани нарушения на заповедта на министъра на здравеопазването.
Продължават стриктните проверки на изградените на входовете и изходите на областния град контролно-пропускателни пунктове. Напомняме, че влизане и излизане в града се допуска само при неотложна необходимост – отиване на работа, здравословни причини и завръщане по постоянен или настоящ адрес. Възникналите други спешни обстоятелства се попълват в декларацията, екземпляр от която се оставя на КПП-то.
Препоръчва се на пътуващите декларацията да бъде попълнена от тях в два екземпляра, за да не се губи време при контрола. Ако те не разполагат с бланка на декларацията, такава ще им бъде предложена на контролно-пропускателния пункт. Автомобилите, чиито водачи не могат да докажат основателна причина за предприетото пътуване, ще бъдат връщани.
Продължават и ежедневните проверки на полицейски служители по паркове, детски площадки, пешеходни зони, междублокови пространства и край търговски обекти, за спазване на ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса и за недопускане на струпване на повече хора на едно място.
ОДМВР Пловдив напомня, че със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение се удължава срокът на валидност на личните документи, които изтичат в периода 13 март до 31 октомври 2020 г., с 6 месеца.
В посочения срок на удължаване тези документи ще са валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Република България, но не и в чужбина. Ако имат неотложна нужда да сменят личните си документи, е необходимо гражданите да спазват задължително противоепидемичните мерки и да влизат в помещенията на службите „Български документи за самоличност“ само по един. От сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Пловдив информират, че през месец март тази година в сектора и в звената му в областта са издадени 6 907 лични карти, 5 264 паспорта и 5 330 СУМПС.
В условията на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година временно са преустановени срещите на мобилните екипи от служители на ОДМВР – Пловдив с жителите на малки населени места в областта. При въпроси, свързани с обществения ред и сигурността, гражданите, техните организации, както и органите за местно самоуправление, могат да търсят съдействие от началниците на районните управление на МВР в състава на дирекцията.

Още по темата