Завърши плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

Завърши плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“


Завърши плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от централата. В 10 часа блокът е бил включен в електроенергийната система на страната след извършена проверка и получено одобрение от Агенцията за ядрено регулиране.
В рамките на плановия престой, започнал на 11 април, са изпълнени необходимите ремонтни дейности и профилактика на оборудването и реакторът на пети блок е презареден със свежо ядрено гориво за следващата горивна кампания.
Другият блок на атомната централа – шести енергоблок, работи с пълно натоварване на мощността.
АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това определя особено важното значение на предприятието като фактор за икономическа стабилност в регионален и в национален план. АЕЦ „Козлодуй“ произвежда най-евтината енергия в страната, с което осигурява поддържане на приемлива цена на електроенергията за крайните потребители в България.

Производствената дейност на АЕЦ „Козлодуй“ напълно се вписва в идеята за „ядрен ренесанс“ на Световната ядрена асоциация. Предприятието отговаря на високите екологични изисквания на Протокола от Киото, тъй като не отделя никакви парникови газове в атмосферата.

Фирмата е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие. От декември 2008 г. АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД е дъщерно дружество на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.

Още по темата