Зам.министър Пламен Славов проведе среща със зам.-кметовете на община Карлово във връзка с рухналата Щампа

Зам.министър Пламен Славов проведе среща със зам.-кметовете на община Карлово във връзка с рухналата Щампа

Днес, 17 юни 2021 г., в Министерството на културата беше проведена среща между доц. д-р Пламен Славов – заместник-министър на културата и заместник-кметовете на Община Карлово – г-н Антон Минев и г-н Николай Цветков, във връзка с аварийното състояние на Фабриката за вълнени изделия – недвижима културна ценност, дарена от Евлоги Георгиев на Община Карлово. Срещата се проведе в присъствието на г-н Александър Трайков – главен директор на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ и арх. Весела Цанова – началник на отдел „Недвижимо наследство“ към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“.
По време на срещата бяха обсъдени последващите законосъобразни мерки, които е необходимо спешно да бъдат предприети от страна на община Карлово, със съдействието на Министерство на културата. Беше очертана обща позиция, като се взеха следните решения:
Във връзка с възникналата аварийна ситуация, спешно да бъде извършена проверка на място от инспекторите на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерството на културата;
Беше уточнено, че когато заповедта на кмета по чл. 73, ал. 3 от Закона за културното наследство не е изпълнена в определения срок, необходимите проектни, укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност или на част от нея се извършват от общината за недвижими културни ценности с категория „местно значение“. В заповедта се посочва стойността на разходите за извършване на дейностите, която се определя въз основа на експертна оценка на независими оценители. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.
 
 
 
 
 
 

Още по темата