След края на сесията УНСС с идея за зала за съзидателни видения

След края на сесията УНСС с идея за зала за съзидателни видения


Тази седмица студентите учеха като за последно. Датата 31 януари бе обявена като финален ден от изпитната сесия. Само след ден в Студентски град отново животът ще се върне към нормалния си ход – ако това изобщо е възможно при COVID-пандемията, но все пак разлика ще се усети. Въздухът ще трепти различно. В него ще се носи и енергията на една нова идея, за която „БАНКЕРЪ“ бърза първи да ви съобщи. Тя засяга не само на справилите се успешно с изпитите, но и всички живеещи в Студентски град, за които посветеното време на артистични прояви, е инвестиция в нов тип светоусещане, във вдъхновяващи и ценни приятелства.

Ето какво сподели специално за „БАНКЕРЪ“ проф. Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики в Университета за национално и световно стопанство.

– Тази седмица министър Боил Банов посети Университета за национално и световно стопанство по покана на ректора проф. д-р Димитър Димитров. С Вас министър Банов е обсъдил възможностите зала Аула „Максима“ в УНСС да се превърне в сцена. Каква е тази фамозна зала?

– Аула „Максима“ е най-голямата зала в УНСС. Тук по традиция се открива новата академична учебна година, провежда се Общото събрание на Университета, както и авторитетни академични форуми, срещи. Залата разполага с 460 амфитеатрални седящи места, климатици, озвучителна система, два екрана (4м x 3м), мултимедийни проектори и система за симултанен превод на три канала. Това е съвременно мултифункционално съоръжение, което може да бъде използвано още по-пълноценно.

– Има ли УНСС университетски театър и той ли приоритетно ще представя спектакли на сцената на „Аула „Максима“?

– УНСС няма студентски театър, но има близо 20 000 студенти, които с удоволствие биха посетили театрално представление. Имаме желание да осигурим достъп до култура, до различно и качествено съдържание, което в така наречената „периферия“ на града липсва. Имаме желание да работим за привличане на младежката публика, както в УНСС, така и в Студентски град като цяло.
 

– Под наем ли ще давате залата за спектакли, които се поставят от студенти, които не са от УНСС?

– Възможностите са много. Залата може да се наема или да се дава безвъзмездно за представяне на авторски произведения. Може и да се кандидатства по програми, които подкрепят студентски творчески идеи, така че да се превърне в трибуна на млади автори и съзидателни видения. Към момента ние използваме залата като конферентен и конгресен център. Бихме могли да уплътним капацитета й и да я превърнем в културно средище за Студентски град. Залата има голяма сцена, подходяща за представяне на широк спектър изкуства – кино, театър, сценични изкуства, литература.

– Ще търсите ли подкрепа от Министерството на културата за дейността на зала „Аула „Максима“?

– Точно това беше и един от поводите министър Боил Банов да посети нашия университет. В град като София са налице дисбаланси и в предлагането, и в търсенето на културни продукти. В центъра на града са съсредоточени всички значими културни институции и организации, както и повечето важни културни прояви. Децентрализацията и развитието на публиките в отдалечените от центъра квартали си остава нерешена задача. Европейският съюз има финансови механизми за това, а ние имаме капацитета да се възползваме от тях. Има програми, които целят увеличаване достъпа на хората до изкуства и култура, както и тяхната ангажираност чрез различни дейности, трансфер на знания чрез културно сътрудничество на международно ниво, максимално използване на потенциала, който изкуството и културата предлагат за по-голямо социално включване, а също и представяне на нови културни събития. Надяваме се да се включим в някоя от тези програми, така че да дооборудваме залата с енергоспестяващо театрално осветление, да поставим професионален киноекран. Възможностите наистина са големи.

– Ще назначите ли режисьори, драматург, сценографи, мениджъри, които да са на щат към УНСС, за да развиват дейността  на „Аула „Максима“?

. Засега не планираме назначаването на творчески екип, но сме отворени за всякакъв вид инициативи. Имаме много активен Студентски съвет и ако те преценят, че имат желание да развиват подобен тип артистична дейност, ние ще ги подкрепим. Знаете, че в чужбина в повечето големи университети се прилагат и театрални техники като част от обучението, които завишават личната мотивация и ангажираност на студентите и водят до формиране на полезни за XXI век компетенции.

 

Още по темата