„Нове Хоумс“ протестира срещу спирането на строежа им в София

„Нове Хоумс“ протестира срещу спирането на строежа им в София


В началото на седмицата Дирекцията „Национален строителен контрол“ спря строителството на комплекса „Нове Хоумс“ в столицата, свързвано с намиращия се в Дубай бизнесмен Васил Божков. Днес от компанията излязоха с позиция, в която заявяват, че строителството на комплекса се извършва при стриктно спазване на одобрените проекти и въз основа на валидно, влязло в сила разрешение за строеж.

При проверката на ДНСК не са установени отклонения от тези проекти и строителното разрешение, пишат от компанията. 

„Заключенията от проверката на ДНСК са тенденциозни и манипулативни и вероятно ще подведат както възложителите на проверката им – Специализираната прокуратура и Върховната административна прокуратура, така и настоящите и потенциалните клиенти на „Нове Хоумс“ АД. Те ще причинят вреди и ще накърнят утвърденото добро име на компанията“, казват още от компанията.

„Според издаден Констативен акт от ДНСК на 13.07.2020г. и връчен на 14.07.2020г., при строителството не са изпълнени специалните изискванията на Приложение № 2 към чл. 81 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, тъй като междинните връзки между сградите от комплекса не са изпълнени като едноетажни застройки. Това е некоректно заключение, което представлява ревизия на подробния устройствен план(ПУП)“, пишат още от „Нове Хоумс“.

Контролът върху подробните устройствени планове и тяхната ревизия е от изключителната компетентност на съда, съгласно изричните разпоредби на чл. 215 във вр. с чл. 214 от ЗУТ. ДНСК и нейните органи не разполагат с правомощия да ревизират действащия ПУП при проверка по изпълнението на строежа, се посочва от компанията. 

От там допълват, че „Наредба № 7 определя общи изисквания при устройственото планиране, а не при изпълнение на строителството. Съответствието на проектите за комплекса с тези изисквания и с ПУП е потвърдено от ДНСК при проверка на строителното разрешение за комплекса, извършена в края на 2018 г. и началото на 2019 г. Утвърдената съдебна практика категорично приема, че строеж, който се изпълнява в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и влязлото в сила разрешение за строеж, е винаги законен. Съответствието на строежа с ПУП се смята окончателно установено с влизане в сила на разрешението за строеж, заедно с одобрените инвестиционни проекти, негова неразделна част. Комплексът се изпълнява поетапно и строителството не е приключило. Преди окончателното завършване на строежа е неуместно да се коментира какво не е изпълнено по него“

ДНСК обяви, че предстои спиране на строителството на комплекса преди „Нове Хоумс“ АД да упражни законното си право да възрази в 7-дневен срок срещу издадения Констативен акт, пишат още от компанията и допълват: 

„Обръщаме внимание, че с огласяването на факти от незавършила проверка, се накърняват интересите, както на инвеститора „Нове Хоумс“ АД, така и на многобройните домакинства и бъдещи жители на комплекса. Надяваме се, че фактите и доказателствата, които ще посочим в нашето възражение, ще бъдат разгледани добросъвестно от ДНСК, така че да се осигури издаването на законосъобразен акт“, посочват от „Нове Хоумс“ АД и прилагат копие на констативния акт, издаден от ДНСК на 13.07.2020 г.“

Още по темата