Над един милиард лева ще глътне модернизацията на няколко жп участъка 

Над един милиард лева ще глътне модернизацията на няколко жп участъка 


За две седмици – между 16 и 30 юли, правителството отвори проекти за над един милиард лева и то само в жп проекти. И то само в Южна България – по двете направления София-Пловдив и Пловдив-Бургас. Министърът на транспорта едва смогваше да се премести от едно събитие на друго.  

На 30 юли започна модернизацията на жп участък

Костенец-Септември,

част от проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив“. Тя свързва едни от най-големите индустриални центрове в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора и цяла югоизточна България. След реализирането на проекта трасето в участъка Костенец-Септември ще позволява скорости от 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товарни влакове. Проектът е на стойност 379 989 739 лева без ДДС и включва модернизация на двойна, електрифицирана железопътна линия с приблизителна дължина 24,5 км. Ще бъде изградена нова жп гара Костенец, а гара Белово ще бъде реконструирана. 

На 28 юли официално бе дадено началото на строителните дейности за модернизация на поредната ключова гара на едно от най-натоварените железопътни направления в страната – София-Бургас –

железопътна гара Стара Загора. 

След две години Стара Загора трябва да има изцяло обновена и модерна жп гара, която ще подобри организацията и обслужването си и ще разполага с необходимите удобства и комфорт за пътниците.

С официална церемония „рязане на лента“ и в присъствието на министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ инж. Красимир Папукчийски, обяви за завършена рехабилитацията на

железопътен участък Скутаре – Оризово,

част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“. „Постигнатата максимална скорост 130-160 км/час и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния в сравнение с другите видове транспорт“, заяви инж. Папукчийски. Той допълни, че като част от транспортен коридор „Ориент/Източно Средиземноморски”, рехабилитацията на тази линия е от съществено значение както за България, така и за Европа. Отсечката е с дължина 26 км и обхваща железопътния участък от гара Скутаре до гара Оризово. Изпълнител на проекта е Обединение „Европейски железници“, а неговата стойност – 69 848 308.66 лева без ДДС.

Договорът за модернизация на

гаров комплекс Нова Загора

беше подписан от генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ инж. Красимир Папукчийски. Гара Нова Загора е шестата ключова железопътна гара, която ще бъде обновена по проект, финансиран по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Проект „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“ е със срок за изпълнение две години. 

Гаров комплекс Нова Загора е разположен в жп участъка Пловдив-Бургас. През жп гарата преминават три железопътни направления – към Богданово, към Бургас (Ямбол, Карнобат, Бургас) и към Стара Загора (Стара Загора, Пловдив, София). Поради стратегическото си място, гаровият комплекс е изключително важен за железопътната инфраструктура у нас. Реконструкцията на гаров комплекс Нова Загора се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.“. Стойността на договора за строителство на обекта е 2 721 279  лв. без ДДС, а  изпълнител е „ВДХ“ АД – новото име на „Водстрой 98″ АД.

Договорът за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в

железопътни участъци Пловдив-Крумово и Пловдив–Скутаре,

включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия беше подписан в град Пловдив в присъствието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, кмета на град Пловдив Здравко Димитров и председателя на управителния съвет на НКЖИ Христо Алексиев. Той е част от проект „Развитие на железопътен възел Пловдив”.

Стойността на договора е 132 520 700 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – до 35 месеца. Изпълнител на договора е Обединение „Геострой Лантания“, включващо фирмите „Геострой“ АД и „Лантания“ ЕООД. Проектът се съфинансира със средства по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Генералният директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски подписа договорите за строителство за Обособена позиция 2 „Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400“ и Обособена позиция 3: „Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598“, част от най-мащабния проект

„Модернизация на жп участък Елин Пелин-Костенец“.

Изпълнението по тези поректи включва два основни етапа: изготвяне на технически и работни проекти и строителство.

Стойността на договора за строителство по Обособена позиция 2 е 113 609 830, 15 лева без ДДС, а негов изпълнител е „Евро път“ ДЗЗД, включващо фирмите: ВДХ АД, „Инжстройинженеринг“ ЕООД, „Битумина ГмбХ – България“ ЕООД. Срокът за изпълнение е 48 месеца. Стойността на договора за строителство по Обособена позиция 3 е 394 525 074, 05 лева без ДДС, а негов изпълнител е консорциум  „Щрабаг Джи Пи Рейл 2017“ ДЗЗД, включващ следните фирми: „Страбаг АГ – клон България“, Страбаг Сп.з.о.о. – клон България“, Щрабак Рейл Гмбх“ и Джи пи Груп“ АД. Срокът за изпълнение е 64 месеца.

Строителството на жп участък Елин Пелин-Костенец, част от проект „Модернизация на жп линия София-Пловдив“ се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и Програма „Транспортна свързаност 2021-2027 г.“. 

Още по темата