Карлово: Общото събрание прие отчета на председателя на Асоциацията за възстановяване на историческите паметници

Карлово: Общото събрание прие отчета на председателя на Асоциацията за възстановяване на историческите паметници

Асоциацията за възстановяване на историческите паметници в община Карлово  проведе Общо събрание. Председателят  Веска Ненчева представи отчет за дейността през 2019 г.и  финансов отчет, които бяха приети  от членовете на Общото събрание. От проведената среща  стана ясно, че местната Асоциация и община Карлово са сключили споразумение в началото на 2020 година за взаимно сътрудничеството при реконструирането на вилата на двамата братя, видни карловци и дарители – Евлоги и Христо Георгиеви. Благотворителна дейност за събиране на средства и материали за укрепване на три подови конструкции и една покривна конструкция е акцентът на дейността за изминалата година в Асоциацията. Веска Ненчева благодари на всички, включили се в каузата. На събранието бе взето решение за работна среща на членове на сдружението с експерти от общината, на които ще бъдат изяснени въпроси относно реконструирането, след което ще се премине към конкретни действия.

Още по темата