ЕП подкрепя европейското бъдеще на Западните Балкани

ЕП подкрепя европейското бъдеще на Западните Балкани


Албания, Косово, Северна Македония и Сърбия трябва да продължат пътя по основните реформи, се посочва в резолюции, приети днес от Европейския парламент, съобщи БТА.
В докладите за оценка на напредъка, постигнат от четирите държави в последните две години, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на страните за присъединяване към ЕС зависи от трайни, задълбочени и необратими реформи в основни области като върховенството на закона и ефективното действие на демократичните институции. Евродепутатите подчертават значението на повишаването на борбата с корупцията и организираната престъпност, както и на задълбочаването на добросъседските отношения и регионалното сътрудничество.

Европейския парламент заявява, че Северна Македония е постигнала последователен напредък по приемането на реформите на Евросъюза. Евродепутатите призовават възможно най-скоро да се състои първата междуправителствена конференция със Северна Македония, която ще отбележи официалното начало на преговорите за присъединяване. Европейския парламент изразява съжаление, че България и Северна Македония все още не са постигнали разбирателство по нерешените двустранни въпроси, и ги насърчава да постигнат компромис по план за действие от конкретни мерки за преодоляване на тази безизходица. Евродепутатите припомнят предишните препоръки на Европейския парламент за дискриминацията срещу граждани, които открито изразяват своята българска идентичност или етнически произход, и отбелязват липсата на напредък в тяхното прилагане.

Още по темата