6 години от смъртта на незабравимия поет Валери Петров

6 години от смъртта на незабравимия поет Валери Петров

„Всички гледат породата, търсят расови белези, а пък има в природата удивителни мелези. Тъй че, както при хората, приятелче мое, и при нас е по-важно сърцето какво е“. С тези красиви слова, написани от големия поет, преводач и сценарист Валери Петров, почиттаме паметта му по повод 6-годишнината от неговата кончина.
Той си отиде от този свят на 27 август 2014 г., на 94-годишна възраст, оставяйки огромно и безценно наследство от поезия за деца и възрастни, както и блестящи преводи на драматургичните творби на Уилям Шекспир и приказките на Джани Родари. Филмите, чиито сценарии са написани от него, продължават да са обичани и гледани от поколения българи.
Неизвестен факт за него
Малцина обаче знаят, че изпод перото на Валери Петров излиза финалната редакция на един много важен текст – преамбюлът на сега действащата Конституция на Република България, приета от VII Велико Народно събрание, в което той е народен представител.
Преамбюл (на френски: préambule, на латински: praeambulus – вървящ напред, предшестващ) в правото се нарича встъпително изложение в нормативен документ, обясняващо неговата цел и философия. Терминът придоби нова актуалност, след като днешните управляващи се захванаха да пишат и приемат нов основен закон, с намерение да дадат рестарт на обществено-политическия живот в страната. Проектът им вече е готов, но от него отсъства преамбюлът, отразяващ някогашния стремеж за създаване на „демократична, правова и социална държава“.
Мнението на мнозина е, че това е просто един абстрактен текст, който не съдържа в себе си структурата на правната норма, а по-скоро звучи като прокламация или повеля. Други пък са на обратното мнение – че в него са заложени принципите на Конституцията, изразени в синтетичен вид, което му придава правна същност и значение.
Основният закон в някои държави има преамбюл, а в други – не, но Конституцията заема най-високото място в йерархията на нормативните актове, за това и се полага такъв. В българското съвременно законодателство има и други нормативни документи с встъпителен текст – Законът за вероизповеданията, действащ от края на 2002 година.
В защита на правната същност на преамбюла е и това, че Конституционният съд на страната неведнъж е използвал неговата основа, за да мотивира свое решение.
Да звучи разбираемо и човешко, за да стигне до сърцата на хората! За това е настоявал Валери Петров по време на работата му по редакцията на текста преди 30 години, спомнят си и разказват негови колеги народни представители, участвали в събитията.
„Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност; като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България, прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална държава, за което приемаме тази Конституция“. Това гласи преамбюлът на сега действащата Конституция, оформен в този вид от Валери Петров./Dariknews.bg

Още по темата