ЦИК определи парите за членовете на изборни комисии в

ЦИК определи парите за членовете на изборни комисии в


За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19, членовете на секционните избирателни комисии (СИК) извън страната получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от заплатата.

Това става ясно от допълнение на Решение № 1991-НС от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия за определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април тази година.

Съгласно решението на Централната избирателна комисия еднократното възнаграждение на членовете на  СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. се определя съгласно методика, както следва:

– председател                                       – 105 лева;

– заместник-председател                     –   95 лева;

– секретар                                              –   95 лева;

 – член                                                    –   80 лева.

По този начин сумата за член на секционна избирателна комисия става 120 лева.

За различните други дейности по организацията на изборите са определени и други допълнителни възнаграждения. Например, за получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.

Членовете на СИК/ПСИК, които представят протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 30 лева.  

Членовете на СИК в секции, определени за произвеждане на изборите с машинно гласуване, получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лева.

Членовете на РИК получават месечно възнаграждение от 13 февруари 2021 г. до 14 дни включително от произвеждане на изборите – 18 април тази година.

Възнагражденията на членовете на РИК, както и на СИК/ПСИК, не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.

Още по темата