Сградите с близко до нулевото енергийно потребление са реалност

Сградите с близко до нулевото енергийно потребление са реалност


Една сграда, на около 15 км от норвежката столица Осло, построена през 1980 г., днес произвежда по 220 хил. kWh електроенергия годишно. Тъй като това количество надвишава потребностите на сградата, остатъкът се използва за зареждане на електромобили на прилежащия паркинг. Покривът е покрит изцяло със соларни панели, стъклата от прозорците са сменени, а старите – използвани повторно във вътрешността на сградата за изработване на интериорни врати. Въведени са термопомпи за отопление – всичко това по време на завършеното през 2014 г. реновиране. Благодарение на него днес сградата отговаря напълно на дефиницията за „powerhouse“ – или „активна“ сграда, която произвежда повече енергия от възобновяеми източници, отколкото потребява.

Една фантастична история на фона на нашата действителност.

За този пример разказва Петер Бернард, старши консултант по енергетика и околна среда в „Асплан Виак“ – компания за архитектурни консултации и проектиране, специализирана в прилагането на енергийно ефективни архитектурни и строителни концепции. А мястото е уебинар  на тема „Сгради с близко до нулевото потребление на енергия“, организиран от Министерството на енергетиката, програмен оператор по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), съвместно с Норвежката дирекция за водни ресурси и енергия (NVE), партньор по програмата. Норвежките партньори споделиха своя опит и добри практики.

Събитието е част от двустранните инициативи на Министерството на енергетиката във функцията му на програмен оператор на програма ВЕЕЕЕС. То има за цел да повиши информираността на потенциалните бенефициенти за сградите с близко до нулевото енергийно потребление. Темата е пряко свързана с най-голямата планирана процедура за подбор на проектни предложения по програма ВЕЕЕЕС – „Енергийна ефективност в сградите“ на стойност 10.2 млн. евро. По нея ще могат да кандидатстват държавата и общините за обновяване на своя сграден фонд. Очаква се тази процедура да бъде отворена за кандидатстване през октомври тази година.

Въпреки ограниченията, наложени във връзка с пандемията от COVID-19, програмният оператор търси гъвкави решения за изпълнение на предвидените дейности, които ще доведат до по-добра усвояемост на финансовия ресурс по програмата и по-добри резултати за бенефициентите.

Програмата ВЕЕЕЕС се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Благодарение на стратегическото партньорство между Министерството на енергетиката и NVE и Националния енергиен орган на Исландия, програмата се развива успешно в България и бюджетът й е увеличен двойно през настоящия програмен период до 33 млн. евро.

Още по темата