Малките и средни фирми получават по 150 бона безвъзмездно

Малките и средни фирми получават по 150 бона безвъзмездно

Микро, малките и средните предприятия (МСП) могат да получат до 150 000 лв. безвъзмездна финансова помощ. Това ще стане по линия на новата мярка „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”, която е финансирана чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК). Това стана ясно по време на съвместна онлайн конференция между Националата агенция по приходите (НАП) и Министерство на икономиката.
По-рано днес, на свое събрание, Министерският съвет (МС) одобри обявяването на процедура за директно предоставяне на средства, която да бъде финансирана със 156 млн. лв. от ОПИК. Администратор на помощта ще е приходната агенция, а за изпълнението на мярката ще отговарят икономическият министър Лъчезар Борисов и изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова.
Бенефициенти може да са предприятия, засегнати от противоепидемичните мерки от заповед на министъра на здравеопазването. „Това са МСП с персонал до 250 души, регистрирани преди 1 октомври 2020 г.”, поясни икономическият министър Лъчезар Борисов.
Извън обхвата на мярката остават фирми, подпомагани от програмата за развитие на селските райони, предприятия в сферата на рибарство и аквакултури или такива от финансовия сектор. Тук не се включват и фирмите, които се занимават с хазартни игри или кандидатстват за дейност, или за производство, продажба и обработка на тютюн. „Всички останали сектори са допустими – така всяка една от тези компании, които са засегнати, ще могат да получат своята помощ”, увери Борисов.
В обхвата на програмата попадат както МСП, така и еднолични търговци, регистрирани според Търговския закон или Закона за кооперациите. Тук влизат и юридически лица (ЮЛ), регистрирани по Закона за ЮЛ с нестопанска цел. Кандидати може да са фирми с изцяло или частично преустановена икономическа дейност, съгласно заповеди на здравния министър. „Към момента има две такива заповеди от 13 ноември и от 25 ноември”, поясни шефът на приходната агенция Галя Димитрова. Ако дейността на предприятието е засегната от заповедта от 13 ноември, то приложимият период е 14 ноември – 30 ноември. Ако е втората заповед, приложимият период става 27 ноември – 21 декември. В случай, че дейността е в обхвата и на двете заповеди, периодът е от 14 ноември до 21 декември. Ако едно предприятие има обекти в мол и извън мол, и съгласно заповедта на здравния министър е прекъсната дейността на магазина в мола, то търговецът ще може да подаде заявление само за този обект, който е в мола. По време на брифинга стана ясно, че ако има нова заповед на здравния министър, то приложимият период ще бъде изтеглен до периода, до който е новата заповед и новите ограничителни мерки.Финансовата помощ се изчислява възоснова на процент от оборота на конкретните обекти,
реализиран за период от 2019 г., съответстващ на същия период, през който обектите са преустановили дейност през 2020 г. Ако фирмата е започнала дейността си след 1 януари 2020 г., то база за определяне на помощта е оборотът за октомври тази година. Процентът от оборота варира между 10-20% в зависимост от вида на извършената дейност. За сектор „Търговия на дребно”, „Туристическа дейност” и „Туроператорска и агентска дейност” процентът е 10%, за останалите е 20%.
Кандидатстването става чрез портала за е-услуги на НАП чрез специално разработена за целта е-услуга. Заявленията автоматично ще се прехвърлят към информационна система за наблюдение и управление (ИСУН). Няма да има нужда от ново упълномощяване на е-подписите, за да се ползват тези услуги. Самият формуляр се подава само по електронен път, като заявления ще се изпращат от 21 декември 2020 г. в срок от 2 седмици. Изплащането на помощта ще стане след одобрение на нотификацията на програмата на Еврокомисията. Одобрените кандидати също ще получат известие онлайн дали са приети по мярката
Повече информация за програмата може да се намери в отделна рубрика в сайта на НАП, както и в този на ОПИК. От информационния център на НАП също ще отговарят на въпроси за мярката. „Целта на програмата е да се осигури директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на български компании, чиято дейност е спряна или ограничена от въведените в страната временни противоепидемични мерки”, каза още Димитрова. Фирмите може да кандидатстват, дори ако са подпомогнати и от други програми, като например  „60 на 40”./ Вестник Монитор

Още по темата