Да вземем пример: Войводите чистят Карловско

Да вземем пример: Войводите чистят Карловско

За поредна година ВМРО Карлово проведе акция „Зеленото е родолюбие“. Бяха почистени райони от Апостоловата гора до Карлово, както и част от поречието на р. Стряма между с. Дъбене и с. Войнягово.
Инициативата се проведе на няколко етапа, а в нея се включиха общинските съветници от ВМРО в Карлово – Илиян Янев, Бочо Бочев и Светлозар Янков, заедно със свои съратници.
Акцията е традиционна и е съсредоточена върху почистването на замърсени зелени площи около и в населените места от община Карлово.
„За съжаление, има много хора, които оставят след себе си местата за отдих в безобразно състояние. Недобросъвестно се изхвърлят строителни и битови отпадъци в дерета, горички и поляни. Няма логично обяснение за това как и защо част от тези отпадъци са попаднали сред природата. Безсилни сме пред човешката глупост, но въпреки всичко считаме, че трябва да даваме пример, за да се организират повече такива инициативи, защото природата е най-голямото ни богатство и трябва да я съхраним.
Желаещите да се присъединят към тази кауза, могат да се свържат нас“, заявиха воеводите, които се включиха в почистването.

Още по темата