БСК: Едва 1% от фирмите проявяват интерес към кредитите с държавна гаранция

БСК: Едва 1% от фирмите проявяват интерес към кредитите с държавна гаранция


Едва 1% от фирмите са проявили интерес към антикризисните мерки, финансирани по линия на Българската банка за развитие (оборотни кредити до 300 000 лв.), 4% все още проучват възможностите на програмата, а за 27% мярката е неприложима. Това показват данни от проучване на Българската стопанска камара, които са били представени и на икономическия министър Лъчезар Борисов.

Към момента ББР е сключила договори с 8 банки-партньори, има 874 потвърждения за кредити на стойност 113 млн. лв. от общо 500 млн. лв. разполагаем ресурс. Новото е, че от мерките през ББР ще могат да се ползват вече и големи предприятия, като са увеличени и праговете за кредитиране: за МСП – до 1 млн. лв., а за големи предприятия – до 2 млн. лв. ББР предоставя гаранция в размер на 80% на всеки потвърден кредит.

По отношение на мерките по линия на Фонда на фондовете представителите на БСК подчертаха, че очакват бързо адаптиране и разясняване на инструментите, които засега остават непознати за по-голямата част от бизнеса.

Бизнесът и министъра на икономиката са коментирали и грантовите схеми по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

По мярката „3/10“ (безвъзмездна полощ за микро- и малки предприятия от 3 до 10 хил. лв.) до момента са одобрени 21 190 проектни предложения и са разплатени 172,7 млн. лв. Ускорено се работи по нотификацията за допълнително наддоговаряне за фирмите, които са били отхвърлени, поради непредставяне на документи.

По процедурата за средните предприятия (30-150 хил. лв.) стана ясно, че до една седмица приключва техническата и финансова оценка, след което още седмица ще е необходима за окончателно становище. След това всички спечелили кандидати ще бъдат поканени за сключване на договор и ще им бъде предоставен срок от 30 дни за представяне на документи. След изтичане на този срок, в рамките на две седмици, ще бъдат сключени договорите.

Министерството на икономиката представи и две нови процедури, които предстои да стартират до края на този месец.

До десет дни се очаква отваряне на процедурата за ликвидна подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 2019 г. Срокът за кандидатстване ще бъде 20 календарни дни. Положителното за бизнеса е, че средствата ще бъдат изплатени веднага при сключване на договора, авансово, в пълен размер.

В момента се подготвя и процедурата за адаптиране на дейността на малките и средни предприятия в условията на коронавирус и се очаква тя също да стартира до края на ноември, след което в срок от 30 календарни дни ще може да се кандидатства по нея.

Още по темата