България с най-ниска минимална заплата в ЕС

България с най-ниска минимална заплата в ЕС

Към 1 януари 2021 година от общо 27 страни членки на ЕС 21 имат минимална работна заплата на национално равнище. Само Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция нямат, отчита днес Евростат.
Като цяло месечната минимална залата е под 700 евро на изток и над 1500 евро в северозападната част на ЕС.
Страните с национална минимална заплата могат да бъдат разпредлени в три основни групи по размер, изчислен в евро.
През януари 10 източноеропейски държави имат минимална заплата под 700 евро на месец: България (332 евро), Унгария (442 евро), Румъния (458 евро), Латвия (500 евро), Хърватия (563 евро), Чехия (579 евро), Естония (584 евро), Полша (614 евро), Словакия (623 евро) и Литва (642 евро).
В пет страни членки, разположени предимно на юг, размерът варира между 700 евро и малко над 1000 евро месечно: Гърция (758 евро), Португалия (776 евро), Малта (785 евро), Словения (1024 евро) и Испания (1108 евро).
В останалите шест държави – на запад и на север, минималната заплата е над 1500 евро на месец: Франция (1555 евро), Германия (1614 евро), Белгия (1626 евро), Нидерландия (1685 евро), Ирландия (1724 евро) и Люксембург (2202 евро).
За сравнение федералната минимална заплата в САЩ възлиза на 1024 евро за януари 2021 година.
Разликите са по-малки при изглаждане на ценовите различия, уточнява Евростат.
След елиминиране на различията в ценовите равнища, минималната заплата варира от 623 месечно в стандарт на покупателната способност в България до 1668 в Люксембург. Това означава, че най-високата е с 2,7 пъти над най-ниската./Dariknews.bg

Още по темата