Областният на Смолян иска ускоряване на ремонта на пътя до

Областният на Смолян иска ускоряване на ремонта на пътя до


Участъкът от републиканския път II-86 Средногорци – Рудозем, който се ремонтира в момента, трябва да бъде завършен възможно най-бързо, тъй като трасето отива до ГКПП „Рудозем – Ксанти“ и е важно за региона. Възможностите за ускоряване ремонтните дейности са обсъдили министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова с областния управител на Смолян Стефан Сабрутев.

По време на срещата областният управител е представил на министъра ключови пътни обекти, които е необходимо да бъдат реализирани във възможно най-кратки срокове и които са от голямо социално-икономическо значение за жителите на област Смолян. Сред пътните участъци, по които работата трябва да се ускори, са обходните пътища на Рудозем и Чепеларе, мостово съоръжение на изхода от Рудозем към границата с Гърция, както и пътят Асеновград – Чепеларе.

Областният управител на Смолян е информирал министър Комитова и за хода на ремонтните работи на пътя Соколовци – Баните, на който се извършва цялостна реконструкция на стойност 44 млн. лева. Средствата са осигурени по програмата за текущ ремонт и поддръжка на Агенция „Пътна инфраструктура“.

По време на срещата са обсъдени и въпроси, свързани с работата на ВиК – Смолян, като министър Комитова  е била запозната с хода на изпълнение на водния цикъл на града. 

 

Граничният пункт Рудозем – Ксанти

е разположен на линията на транспортния коридор Пловдив – Смолян – Рудозем – Ксанти, който е част от разширената европейска мрежа. Съгласно сключената спогодба между България и Гърция се предвижда оттук да преминават всички видове превози и товари.

В сегашната ситуация на пандемията от коронавирус  периодично се поражда   доста напрежение по ГКПП между двете страни. Това обаче не пречи южната ни съседка да е сред големите ни търговски партньори и един от най-големите инвеститори у нас. 

Ключов проект по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. е строителството и отварянето на нов граничен пункт между двете страни  при градовете Рудозем и Ксанти, който е много важен за развитието на селищата от двете страни на границата и се очаква да  допринесе допълнително за оживяването на бизнеса и туризма. Добре е, че работата по изграждането на  ГКПП се обвързва и с развитието на проекти за малки и средни предприятия, които да развият своя капацитет в граничния регион и да допринесат за икономическия растеж и заетост тук. А това би създало работни места и би задържало и хората тук. Очаква се с този пункт да се подобри социално-икономическото състояние и на Южен Централен район в България.

Очаква се този обект да е готов до края на юни.

Още по темата