МОСВ предупреди за поройни наводнения във водосборите на някои реки

МОСВ предупреди за поройни наводнения във водосборите на някои реки


В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене има опасност от възникване на поройни наводнения утре, в следобедните и вечерни часове, във водосборите на реките Тунджа, Марица, Арда, Атеринска, Луда река и река Средецка.

Това сочи справката на Министерството на околната среда и водите за речните нива в страната.

Водните количества на реките в по-голямата част от Западнобеломорския басейн са около и над праговете за високи води, а в Дунавския басейн – около праговете за високи води.

Продължава изпускането на водни количества от два от значимите и комплексни язовири – „Студена“ и „Боровица“, посочват още от ведомството.

Язовир Студена се изпуска от 10 януари, а в момента той е пълен на 84,23 процента. Притокът в него и днес продължава да е по-голям от размера на дневния разход, загубите и изпуснатото количество.

Запълването на язовир „Боровица“ е на 98,97 процента. При него дневният приток е по-малък от размера на дневния разход и изпуснатото количество.

Още по темата