Кабинетът получава карт бланш да изстреля дефицита над 3% от БВП

Кабинетът получава карт бланш да изстреля дефицита над 3% от БВП


Бюджетната комисия в парламента прие на второ четене промени в Закона за публичните финанси, с които разреши на правителството да надвишава законоустановения праг за бюджетен дефицит от 3% спрямо БВП при извънредни ситуации. Окончателното гласуване в пленарна зала е в четвъртък, при наличие на кворум, който управляващите все по-трудно успяват да подсигурят, дори с онлайн включването на карантинирани депутати.

Както „Банкеръ“ вече писа, поправките в закона са основополагащи за приемането на Бюджет 2021 и Средносрочната бюджетна прогноза (2021-2023), която се явява като мотиви към проектозакона. С процедурни хватки и проектобюджетът бе приет на първо четене. Правителството фиксира бюджетен дефицит от 5.2 млрд. лв. за 2020 г. и още 4.9 млрд. лв. за 2021 година. Съотношението на дефицита спрямо БВП е съответно 4.4% и 3.9 процента и едва през 2023 г. се очаква дефицитът да намалее до 1.8% от БВП.  

Другата ключова промяна в Закона за публичните финанси е свързана с преразпределителната роля на държавата. В момента държавата може да преразпределя до 40% от БВП, т.е. разходите в бюджета като сума не трябва да са по-големи. Новата идея е от разходната част на консолидираната фискална програма бъдат извадени разходите по линия на Европейския съюз, т.е. от еврофондовете – планът за възстановяване на Европа и антикризисните схеми като инструмента SURE, по който страната ни получи заем в размер на 511 млн. евро.

В проектозакона се предвижда и неусвоените допълнителни разходи по бюджетите на министерствата да бъдат пренасочвани към други политики с решение на министъра на финансите. Според финансовото министерство по този начин държавата ще получи по-голяма гъвкавост при управлението на публичните средства и при премахването на ограниченията за усвояване на парите.

На заседанието си в сряда Бюджетната комисия отложи обсъждането и приемането на данъчните закони и на проектобюджета за заседанието си през следваща седмица.

Още по темата