От днес във Франция има вечерен час от 20,00 до 6,00 ч.

От днес във Франция има вечерен час от 20,00 до 6,00 ч.


Франция въвежда вечерен час, при който се забранява излизането навън между 20,00 ч. и 6,00 ч., считано от днес, 15 декември, съобщиха от външното ни министерство. Мярката е във връзка със започналата постепенна отмяна на социалната изолация, а за нарушението й ще бъдат налагани глоби.

Изключения от вечерния час ще се правят само при определени обстоятелства, които се удостоверяват с атестация, публикувана на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи на Франция, както и с подкрепящи съответното изключение документи.

Допустими са изключения за излизане между 20,00 ч. и 6,00 ч. в случаите на излизане между дома и мястото на работа или на обучение, коeто не може да бъде отложено; излизане за консултация или за получаване на медицински грижи, когато не могат да бъдат осигурени от дистанция, не могат да бъдат отложени или за покупка на лекарства или медицински продукти; излизане по семейни причини, за придружаване на граждани в неравностойно положение или за полагане на грижи за деца; излизане на хора с увреждания или на техните придружители; излизане в отговор на призоваване от съд или от административна юрисдикция; излизане с цел участие в мисия от обществен интерес по молба на административните органи; излизане, свързано с железопътен или въздушен транзит при пътувания на дълги разстояния; кратко излизане, в район максимум от 1 км около дома, за разходка на домашни любимци.

Изключение от задължението за спазване на вечерния час се допуска само за Бъдни вечер – 24 декември 2020 г., като се препоръчва в случай на събиране това да бъдат до 6 души, без децата.

Вечерният час следва да бъде спазван включително и на 31 декември 2020 г. Глобата при неспазването му е в размер на 135 евро при първо нарушение, увеличена на 375 евро (в случай на неплащане или при неоспорване в срока, посочен в известието за нарушение). В случай на повторно нарушение в рамките на 15 дни: глоба от 200 евро, увеличена на 450 евро (в случай на неплащане или неоспорване в срока, посочен в известието за нарушение). След 3 нарушения в рамките на 30 дни: глоба от 3750 евро и лишаване от свобода в размер на 6 месеца.

Работата от разстояние, когато е възможно, следва да се предпочита.

Междувременно Съветът на белгийските прокурори реши, че незабавно влизат в сила драстични повишения на наказанията за участниците и организаторите на събирания, неразрешени според действащите противоепидемични мерки, съобщиха местни медии.

Белгийските прокурори са отхвърлили със същото решение предложението полицията да следи при предстоящите празници с дронове, снабдени с термокамери, колко души се намират в закрити помещения. Според новото решение нарушителите, които присъстват на масови празненства, ще бъдат глобявани със 750 евро, вместо с 250 евро, както досега. Организаторите ще подлежат на глоба от 4000 евро, вместо 750 евро.

Прокуратурата приема, че участието и организирането на неразрешени прояви е умишлено противоправно поведение. Като недопустими ще бъдат възприемани случаите, в които хора се събират на закрито по предварителна уговорка, за да пият алкохол и да слушат музика. Според прокуратурата, когато полицията се натъкне на подобни случаи, нарушителите ще бъдат глобявани и може да бъдат изправяни пред съд. Предвижда се възможност за отнемане на използваната озвучителна техника, както и на превозните средства и телефоните на провинените.

Още по темата