Поискахме защита от ЕК за българското кисело мляко и сирене

Поискахме защита от ЕК за българското кисело мляко и сирене

България изпрати заявления за вписване на „Българско кисело мляко“ и „Българско бяло саламурено сирене“ като Защитени наименования за произход (ЗНП) в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания на земеделски продукти и храни. Те са подадени от сдружение „Български традиционни млечни продукти“, съобщи Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
Предстои Европейската комисия (ЕК) да стартира процедура по проучване на документацията. Очаква се процедурата да не продължи повече от 6 месеца, а когато този срок се надхвърли, ЕК писмено ще посочи причините за това. Освен преглед и изпращане на коментари и бележки от страна на ЕК за отразяване до България, право на възражение по процедурата ще имат държавите-членки на ЕС и трети страни. При липса на такова, наименованията ще бъдат вписани в Европейския регистър.
Чрез процедурата ще бъде постигната единна закрила на наименованията като право на интелектуална собственост на територията на ЕС и защита от неправомерна употреба и имитация. „С правото на употреба на европейските знаци за качество върху български продукти се цели защита на интересите на производителя, срещу нелоялна конкуренция и злоупотреба“, посочват от МЗХГ, като допълваст, че така ще се постигне защита и затвърждаване на добрата репутация и високото качество на тези традиционни български млечни продукти.
Към момента страната ни има вписани в Европейския регистър на защитените географски указания “Горнооряховски суджук” и „Българското розово масло“, както и пет храни с традиционно специфичен характер – „Филе Елена”, „Луканка Панагюрска”, „Роле Трапезица”, “Кайсерован врат Тракия” и „Пастърма говежда“. Те са вписани в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер. „Странджански манов мед“/ „Манов мед от Странджа“ бе първият български продукт със Защитено наименование за произход. По отношение на вината, на европейско ниво са регистрирани 54 български вина – 52 със Защитено наименование за произход и 2 със Защитено географско указание./Вестник Монитор

Още по темата