КЗК одобри продажбата на „Нова телевизия“

КЗК одобри продажбата на „Нова телевизия“


Комисията за защита на конкуренцията разреши на „Юнайтед Медия“ С.а.р.л., Люксембург да придобие едноличен контрол върху „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД и дъщерните му дружества, както и съвместен контрол върху „Файненшъл Маркетплейс“ АД, „Грабо Медия“ АД и „Атика Ева“ АД.

По този начин, без никакви пречки „Нова броудкастинг груп“ може да стане собственост на компанията „Юнайтед груп“, която притежава БТК и „Виваком“. Припомняме, че братя Домусчиеви придобиха правата върху медийната група за 185 млн. евро, но към момента няма официални данни за колко сега продават телевизията. 

Комисията приема, че „концентрацията няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение. Следователно, сделката не би могла да породи антиконкурентни ефекти, изразяващи се в значително възпрепятстване на конкурентната среда на съответните пазари и следва да бъде безусловно разрешена“, се казва в решението.

От него става ясно, че основният конкурент на Нова телевизия – бТВ, е изразил негативно становище по сделката, имайки редица съображения за негативни последици върху пазара, особено като се има предвид, че „Юнайтед партнърс“ е собственик и на БТК, който е играч и на терена и на разпространяването на телевизиите, на рекламния пазар и на пазара на разпръскването на сигнали чрез цифрово наземно радиоразпръскване.

Освен това от бТВ казват, че от една страна групата на Нова е участник на пазара на разпространението на телевизионни програми към платформените оператори на територията на страната, откъдето идват и почти 40% от нейните приходи. От друга пък – БТК (Vivacom), е един от най-големите купувачи на същия този пазар. Тези факти, според бТВ, ще доведат до вероятна концентрация, която може да ограничи достъпа на конкурентите на Нова на пазара на разпространение на телевизионни програми.

Комисията обаче не взима предвид тези съображения и на практика казва, че пазарът щял да принуди Нова и БТК да избягват изкушаващи недобросъвестни практики.

„Въз основа на всички събрани и анализирани в хода на проучването данни в тяхната съвкупност, може да се заключи, че в конкретния случай новата обединена група няма да има нито способност, нито стимул за ограничаване на засегнатите от сделката вертикално свързани пазари. На първо място са налице алтернативни телевизионни и платформени оператори, част от които са и вертикално интегрирани, и които са в състояние да оказват ефективен конкурентен натиск върху консолидираната група“, пише в своето решение КЗК.

„На следващо място групата не би имала стимул от предприемането на подобни изключващи/възпиращи стратегии, предвид възможните неблагоприятни последици от тях, като загуба на ключово телевизионно съдържание, загуба на значителни приходи от договори за разпространение с платформени/телевизионни оператори, приходи от реклама и др.“, посочва още КЗК.

Според комисията телевизионната индустрия функционира в условията на силно развиваща се технологична среда, с множество пазарни участници, които се намират в сложни взаимоотношения помежду си и са в постоянна конкуренция.

 

Още по темата