Няма правно основание да се събират допълнително средства от родителите в училищата и детските градини

Няма правно основание да се събират допълнително средства от родителите в училищата и детските градини


Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев е изпратил писмо относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища, в което се казва, че няма правно основание за това, съобщава БТА, цитирайки информация от  Министерството на образованието и науката.
То е адресирано до началниците на регионалните управления на образованието, до директорите на държавните и общинските училища и детски градини, до министрите на културата и на спорта, и до кметовете на общини.
Законът за предучилищното и училищното образование е уредил правото на учениците и на децата в задължителна предучилищна възраст на безплатно образование в държавните и общинските детски градини и училища, се казва в писмото. Това включва както правото да не се плащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, така и безвъзмездното ползване на материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и учениците.
Родителите на децата и учениците имат задължение да заплащат само нормативно регламентираните такси, отбелязва министърът.
„Набирането на средства под формата на дарения трябва да става при спазване на принципа на доброволност и на личната воля на дарителя“, се казва в писмото на министър Красимир Вълчев.

Още по темата