В Габрово имат план за увеличаване на зелените обществени поръчки

В Габрово имат план за увеличаване на зелените обществени поръчки


План за действие, чрез който ще се стимулира ресурсната ефективност и прилагането на зелени обществени поръчки, е разработила Община Габрово. Документът е част от заложените дейности по проект GPP-STREAM „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“.

Планът акцентира върху нуждата от повишаване капацитета на местните възложители за изготвяне на зелени поръчки, повече информираност на гражданите за ползите от кръговата икономика, както и наблюдение на екологичните и икономическите ефекти, уточняват от общината.

Зелените обществени поръчки са процедура, чрез която публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл.

Съгласно целите на плана възложителите на територията на община Габрово следва до 2022 г. да са достигнали 25% дял на зелените поръчки, 50 експерти да са повишили своя капацитет за изготвяне на процедурите и да са реализирани шест добри практики.

Изготвянето на плана е било предшествано от широко обсъждане на местно ниво. Под внимание са взети и добрите практики на партньорските организации от страната и чужбина.

Във втората фаза на проекта, която ще продължи до средата на 2022 г., предстои планът да бъде реализиран. 

Проектът GPP-STREAM „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“ е част от програма „Интеррег Европа“, която подпомага регионални и местни органи от Европейския съюз да развиват и усъвършенстват своите политики. Представители на девет администрации от Италия, Румъния, Испания, Франция и България, сред които и Община Габрово, си сътрудничат във внедряването на зелени обществени поръчки за насърчаване на екоиновациите, енергийната ефективност и устойчивото развитие.

….

Още по темата