Всеки българин, тръгнал да изкарва пари в чужбина, трябва да знае това!

Всеки българин, тръгнал да изкарва пари в чужбина, трябва да знае това!

Социалното министерство пусна на сайта си за пореден път указания за българите, които планират заминаване за работа в чужбина.
️Трябва да сте писмено запознат с минималните условия на труд и заплащане в приемащата държава – минимално възнаграждение, продължителност на работната седмица, продължителност на работното време
Можете да заминете в чужбина като насочен от фирма-посредник
Преди заминаване трябва:️ Да проверите регистрацията на посредника в Агенцията по заетостта.️ Да разполагате с подписан посреднически договор.️ Да разполагате с подписан трудов договор с местния работодател с превод на български език.️ Да се уверите, че в трудовия Ви договор са осигурени същите минимални условия на труд, установени в приемащата държава, в т. ч., че трудовото Ви възнаграждение е не по-малко от определеното за конкретната работа в приемащата страна.
Изпратен от предприятие, което осигурява временна работа (ПОВР), в предприятие ползвател
Преди заминаване трябва:️ Да проверите регистрацията на ПОВР в Агенцията по заетостта.️ Да разполагате с подписан трудов договор с ПОВР.️ Да разполагате с подписан писмен акт за изпращане.️ Да се уверите, че в трудовия Ви договор са осигурени същите минимални условия на труд, установени в приемащата държава, в т. ч., че трудовото Ви възнаграждение е не по-малко от определеното за конкретната работа в приемащата страна.
Командирован от Вашия работодател в рамките на предоставяне на услуги
Преди заминаване трябва:️ Да разполагате с подписан трудов договор с работодателя.️ Да разполагате с писмено споразумение за периода на командироване.️ Да се уверите, че в писменото споразумение са осигурени същите минимални условия на труд, установени в приемащата държава, в т. ч., че трудовото Ви възнаграждение е не по-малко от определеното за конкретната работа в приемащата страна./БЛИЦ

Още по темата